Bijbelbagageverhalen > de verhalen > Onderweg naar Damascus
Daan 2014

Onderweg naar Damascus

Saulus had goed zijn best gedaan op de rabbijnenschool.
Hij was een goede leerling geweest.
Hij wist nu precies aan welke regels en wetten iedereen zich hoorde te houden.
Hij was nog jong maar had een belangrijke opdracht.
Hij moest de Jezusmensen opsporen, ze gevangen nemen en naar Jeruzalem brengen.
Dan konden ze veroordeeld worden.
Want de Jezusmensen  maakten volgens hem een potje van het geloof.
Terwijl hij onderweg was voor zijn belangrijke opdracht gebeurde er iets.
Hij zat op zijn paard na te denken over allerlei bijbelteksten,
hoe hij die kon gebruiken bij zijn belangrijke opdracht.
Toen er als een lichtflits iets door hem heen schoot.
Vuur! Een donderslag bij heldere hemel.
Dát was het:
'Saul, Saul, waarom achtervolg je mij!'
"Precies zoals het in de bijbel klinkt.
Dat verhaal van koning Saul en David.
Saulus, Saul, dat ben jezelf.
Waarom achtervolg je mij, Jezus?
Wie je ook achterna zit, je vervolgt Jezus.
Saul, Saul, waarom ?
Wat ben je aan het doen? "
'Hé, wat is er met hem aan de hand.' vroeg een reisgenoot.
'Hé jongens, wacht eens even!' zei een knecht.
Ze begrepen er niéts van.
Zij zagen Saulus zomaar op de grond liggen.

Saulus kon geen woord uitbrengen en zijn ogen stonden strak alsof hij blind was.
Hij kon niets eten, niets drinken, niets zeggen en niets zien.
Toch reisden ze maar verder.
Op de derde dag kwam Ananias uit Damascus op Saulus af.
Hij legde zijn hand op Paulus hoofd.
'Zo, dus jij bent die beroemde Saulus.
Wees maar rustig, het komt allemaal goed.
Ik ben Ananias, ik ben van de mensen van Jezus.
Jezus heeft mij gestuurd.
Ik was altijd bang voor jou, jij was altijd bang voor ons, voor Jezus, maar het komt goed..'
Saulus had het niet meer.
Hij huilde en riep: 'Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan. Nu zie ik pas wat ik gedaan heb'

Ananias keek hem aan.
Toen merkte Saulus pas dat hij weer kon zien en weer kon praten.
Ananias zei: 'Zie je nu wel.
We zijn elkaars naasten geworden.
Neem maar een hap brood van mij, en neem ook maar een slok wijn van mij.
Saulus bleef een aantal dagen bij Ananias logeren.
Voor hem was opeens alles helemaal anders geworden.
hij keek heel anders tegen de bijbel en zijn leven aan.
hij liet zich leiden door Jezus.
Langzamerhand begon dat overal bekend te worden,
dat diezelfde Saulus, die de mensen van Jezus achterna gezeten had, nu met ze meedeed.
En hoe! Hij bleef een fanatieke baas In plaats van de Jezusmensen in de gevangenis te zetten. vertelde hij nu aan iedereen dat ze in Jezus moesten geloven en met de Jezusmensen mee moesten gaan doen.

(naar Woord voor Woord NT pag 152vv, vrij bewerkt, Hand 9)

Klik hier om dit verhaal te lezen zoals het in de Bijbel (NBV 2004) staat