Bijbelbagageverhalen > de verhalen > Jezus wordt geboren

Jezus wordt geboren

In diezelfde tijd geeft keizer Augustus in Rome bevel tot een volkstelling:
‘Iedereen in het Romeinse rijk moet zich laten inschrijven!'
Dat moet gebeuren in de plaats waar je familie vandaan komt.
Zo moeten Maria en haar man Jozef op reis.
helemaal naar Bethlehem.
Want daar komt de familie van Jozef vandaan:
daar is zijn verre voorvader, koning David, geboren!
In Bethlehem krijgt Maria haar kind.
In een stal.
Want in de herberg hadden ze geen plaats kunnen krijgen.
Ze doet haar kind doeken om
en legt het in een voerbak
In het veld buiten de stad zijn herders.
In de nacht passen zij op hun schapen.
Ineens staat er een engel van de Heer
in een stralend licht.
Ze schrikken wen worden heel erg bang.
Maar de engel zegt:
'Wees niet bang.
Ik heb goed nieuws voor jullie.
Vandaag is in Bethlehem een kind geboren: Jezus.
Hij is de redder, Christus de Heer.
Ga naar hem toe.
Hij ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld.'
Plotseling zijn er nog veel meer engelen.
Ze zingen:
'Geef God in de hemel eer.
De mensen op aarde geeft hij zijn vrede.
Want hij heeft ze lief.'
Dan zijn de engelen weg.
'Kom,' zeggen de herders tegen elkaar.
'Laten we naar Bethlehem gaan.
kijken wat er gebeurd is.'
Vlug lopen ze naar de stad.
Ze vinden Maria en Jozef
en het kind, dat in de voerbak ligt.
Ze vertellen alles wat de engel gezegd heeft.
Er komen ook wijze mannen,
uit een ver land.
Ze hebben daar een bijzondere ster gezien
en die ster gaat nu voor hen uit.
De ster blijft stil staan boven Bethlehem.
Boven het huis waar het kindje van Maria en Jozef is.
De wijze mannen zijn erg blij.
Ze gaan naar binnen.
Daar zien ze het kind en Maria, zijn moeder.
Ze knielen diep voor hem neer.
Ze openen hun kistjes met kostbare geschenken.
Het is allemaal voor hem:
goud en wierook en mirre.

(Kijkbijbel pag 142-153, Luc 2:1-20 & Mt 2: 1-11 )

 

Klik hier om te lezen hoe de evangelist Lucas het geboorteverhaal vertelt

Klik hier om te lezen hoe de evangelist Matteüs het geboorteverhaal vertelt