Bijbelbagageverhalen > de verhalen > Jezus en zijn leerlingen
Maarten 2014
Jeroen 2011

Jezus en zijn leerlingen

Jezus loopt langs het meer van Galilea.
Kijk, twee vissers!
Het zijn Simon en Andreas, twee broers.
Ze gooien hun netten uit in het water.

Jezus roept:
'Kom met mij mee!
Ik heb ander werk voor jullie: mensen vangen.'
Meteen laten ze hun netten liggen en gaan met hem mee.
Samen lopen ze verder.

Kijk daar heb je weer twee vissers!
Het zijn Jakobus en Johannes, ook broers.
Ze zijn hun vader aan het helpen.
Jezus roept hen ook.
Meteen laten ze hun vader alleen achter en gaan met Jezus mee.

Even later ziet Jezus een man die van de mensen tolgeld vraagt.
Hij zit in zijn kantoor. Het is Matteüs.
'Kom met mij mee,' zegt Jezus tegen hem.
Meteen staat Matteüs op en gaat met Jezus mee.

Zo roept Jezus twaalf mannen.
Ze worden leerlingen van hem en blijven altijd bij hem.

De leerlingen letten goed op wat Jezus doet.
Ze luisteren naar wat hij zegt. Ze leren veel van hem.
Nog veel meer mensen komen naar Jezus luisteren.
Jezus zegt: 'Begin een nieuwe leven.'

"Als iemand iets van je vraagt, geeft het hem dan.
Maar niet met een zuur gezicht!
Als iemand iets nodig heeft, help hem dan. En vertel het niet overal rond!'
Voor je vrienden ben je natuurlijk aardig.
Maar wees ook aardig voor iemand die lelijk tegen je doet.
Je moet niet tegen een ander zeggen:
"Gek!  Sufferd!"
Als je met iemand ruziet hebt moet je hem niet uitschelden. Je moet het weer goedmaken.
'Als je bidt, zeg dan:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
Want aan u behoort het koningschap,
de macht
en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.'
Dan stuurt Jezus zijn leerlingen er op uit.
Hij zegt tegen hen:
'Het zal niet lang meer duren,
dan zal God laten zien dat hij koning is over de hele aarde.
Vertel dat aan alle mensen.
Helpt ze en maak de zieken beter.
Geloof me: ik laat jullie niet alleen.'

(Kijkbijbel pag 178-189, Mt 4-10, Onze Vader in NBV ipv NBG zoals in orgineel)

Klik hier om dit verhaal te lezen zoals het in de Bijbel (NBV 2004)  staat