Jessica 2011

In het begin

In het begin maakte God de hemel en aarde.
De aarde was woest en leeg.
Een stormwind woei over het donkere water.
Toen riep God: “licht!” En het werd licht.
God zag dat het licht goed en mooi was, en hij scheidde het licht van het donker.
Hij noemde het licht: dag, en het donker noemde hij nacht.
Dat was de eerste dag.
Op de tweede dag maakte God de blauwe lucht en de wolken.
Die noemde hij: hemel.
Toen was de tweede dag voorbij.
Op de derde dag maakte God het strand met aan de andere kant het land.
Op het land liet hij bomen en planten en bloemen groeien.
God zag dat het goed en mooi was.
Toen was de derde dag voorbij.
Op de vierde dag zei God:”Er moeten lichten komen om verschil te maken tussen dag en nacht, ze moeten licht geven op de aarde”.
En zo gebeurde het. Eerst maakte God de zon, voor overdag.
Voor de nacht maakte hij de maan en de sterren.
God zag dat het mooi en goed was.
Toen was de vierde dag voorbij.
Op de vijfde dag zei God:”Er moeten vissen in het water zwemmen, grote en kleine”.
De zee moet vol vissen worden en andere waterdieren.
En ook moeten er vogels komen, zei God.
“Die moeten vliegen in de blauwe lucht en onder de witte wolken”.
God zag dat het goed en mooi was.
God zei tegen de vissen en de vogels:”zorg dat je veel jongen krijgt, veel vissen moeten er komen, en veel vogels”.
Toen was de vijfde dag voorbij.
Op de zesde dag maakte God alle dieren die op het land leven, tamme en wilde dieren, grote en kleine.
God zag dat het goed en mooi was.
Tenslotte zei God: “Nu gaan we mensen maken. De mensen moeten op mij lijken.
Ze zullen het voor het zeggen hebben op de aarde.
Zij moeten zorgen voor de vogels en de vissen, en voor de dieren op het land”.
Toen maakte God de mens man en vrouw.
En God keek naar alles wat hij gemaakt had.
Het was heel goed en heel mooi.
Toen was de zesde dag voorbij.
In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daarin is.
Op de zevende dag rustte hij uit van al het werk dat hij gedaan had.
Dat is de geschiedenis van de hemel en de aarde.
Zo heeft God ze gemaakt.


(Kijkbijbel 10-21, uit Gen 1 &2)

klik hier om dit verhaal te lezen zoals het in de Bijbel (NBV vertaling) staat