Bijbelbagageverhalen > de verhalen > De verlamde man

De verlamde man

Op een dag is Jezus in een huis in Kafarnaüm.
Hij vertelt over God.
Uit alle dorpen en steden zijn mensen gekomen
om naar hem te luisteren.
Er zijn zoveel mensen,
dat je het huis niet meer in kan.
Kijk, daar komen een paar mannen aan,
met een draagbaar.
Ze dragen iemand die verlamd is.
Ze proberen hem naar binnen te krijgen.
Want ze willen hem vlak voor Jezus neerleggen.
misschien maakt hij hem wel beter.....
Maar er staan zoveel mensen binnen!
Ze kunnen er gewoon niet langs.
Daarom klimmen ze op het dak
en halen daar een paar tegels weg.

Dan laten ze de verlamde man met draagbaar en al zakken.
Midden tussen de mensen en vlak voor Jezus.
Ze vertrouwen op Jezus.
En Jezus merkt dat.
hij zegt tegen de verlamde:
'Wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven!

Dat horen een paar mensen die veel van de bijbel afweten.
Ze denken bij zichzelf:
'Wat zegt Jezus daar?
Zonden vergeven? Dat kan alleen God, niemand anders.
Die Jezus spot met God!'
Maar Jezus weet wat ze denken.
Hij zegt:
'Het is heel eenvoudig om tegen die man te zeggen:
"Wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven."
Het is veel moeilijker om tegen hem te zeggen:
"Sta op en loop!"
'Toch heb ik echt de macht om hier op aarde mensen te vergeven.
let maar op!'
Dan draait Jezus zich om en zegt tegen de verlamde man:
'Sta op, pak je draagbaar en loop naar huis!'
Meteen staat de man op.
Alle mensen kunnen het zien.
De man pakt zijn draagbaar op en loopt naar buiten, naar huis.

De mensen zijn stomverbaasd.
'Zoiets hebben we nog nooit gezien,'zeggen ze tegen elkaar.
'Wat heerlijk voor die man dat God hem beter heeft gemaakt.'

(Kijkbijbel pag 190-201, Mt 9:1-8/Mc 2:1-12/Lc 5:17-26)

 

Klik hier om dit verhaal te lezen zoals de evangelist Lucas dit vertelt (NBV 2004)