Bijbelbagageverhalen > de verhalen > De jongste wordt koning
Lieke 2014

De jongste wordt koning

Eén van de kleinkinderen van Ruth en Boaz is Isaï
Isaï had acht zonen.
David is de jongste. Hij is altijd op het veld en hoedt de schapen.

De mensen in Israël mochten op Gods manier wonen in hun land.
Soms hadden ze een leider nodig,
een wijze vrouw of een wijze man
die ze door de moeilijkheden heen hielp.
Zij waren niet de baas omdat ze een grote mond hadden,
of een sterke arm en een sterk leger.
het waren dienaren van het licht van God.
Op den duur vonden de mensen het niet meer modern
om te luisteren naar een profeet
die vertelde wat God van hen wilde.
Ze wilden een sterke man
die hun oorlogen kon voeren
net als in de landen om hun heen.
'Goed dan,' zei de profeet Samuel.

Niet lang daarna gebeurde het
dat de profeet Samuel in de nacht een stem hoorde:
'Vul je hoorn met olijfolie en ga naar Bethlehem om een koning te zalven.
De volgende dag ging Samuel naar Bethlehem.
Hij klopte aan bij het huis van Isa".
De deur ging open. Isaï schrok.
De profeet!  Wat zou hij komen zeggen ? Dat was geen gewoon bezoek.
Isaï maakt een diepe buiging en liet Samuel binnen.
De profeet vroeg naar Isaï's zonen.
Eén voor één kwamen ze binnen.
De eerste die binnenkwam was groot en sterk.
Samuel dacht: 'Dit is hem!'
Maar toen kwam er twijfel
'Kijk niet naar iemand of hij groot is.
Mensen letten erop hoe je er van buiten uitziet,
maar God kijkt naar hoe je van binnen bent.
God kijkt naar je hart.'
De vader riep de volgende,
Maar Samuel voelde weer: nee, die niet.
Zo kwamen één voor één zeven zonen binnen.
En Samuel weifelde,
er kwam geen zeker gevoel door.
Toen vroeg hij: 'Zijn dit al uw zoons?'
En de vader zei:
'Och, we hebben er nog wel een, maar dat is de jongste, onze David.
Die is altijd op het veld bij de schapen.'
'Laat hem ook halen,' zei Samuel.

Net toen David bezig was
een poot van een gewond lammetje te verbinden
werd er geroepen: 'David!'
'Wat is er?' riep hij terug.
'Je moet thuiskomen!'
Het was één van de broers.
'Let jij dan even op!' zei hij en zette het op een lopen.
Wat zou er zijn? Hijgend kwam hij thuis.
De profeet keek naar de deur.
Die ging open en daar kwam een jongen binnen.
Hij was rossig, met mooie grote ogen.
'Dat is hem!’ voelde Samuel.
En vóórdat David wist wat er gebeurde,
vulde de profeet zijn hoorn met olie
en goot hem leeg over Davids hoofd.
Zijn vader en zijn broers stonden om hem heen.
Hij werd een gezalfde, een koning.
Het was niet de olie waardoor alles anders werd,
maar in zijn hart kwam een grote kracht.
David was niet alleen gezalfd met olie,
maar met de geest van God.
Zo onverwacht werd een jonge herder koning van Israël

naar 1 Samuel 16

Klik hier om dit verhaal te lezen zoals het in de Bijbel (NBV 2004) staat