Bartimeüs

Op een dag komt Jezus in de buurt van de stad Jericho.
Langs de kant van de weg zit Bartimeüs.
Hij is blind en bedelt om geld.

Hij hoort dat er een heleboel mensen voorbijkomen.
'Wat is er aan de hand?' vraagt hij.
En iemand antwoordt hem:
'Jezus van Nazaret komt voorbij!';

Dan begint Bartimeüs hard te roepen:
'Jezus, heb medelijden met mij!'

De mensen die vooraan lopen
zeggen boos tegen hem:
'Houd toch je mond!'
Maar hij schreeuwt nog veel harder:
'Jezus , heb medelijden met mij!'

Jezus blijft staan.
Hij zegt tegen de mensen:
'Roep hem eens bij me.'
Dat doen ze.
Ze gaan naar Bartimeüs toe.
'Kom man, opstaan,' zeggen ze tegen hem,
'hij roept je.'
Bartimeüs loopt naar Jezus toe.
Jezus vraagt hem:
'Wat moet ik voor je doen?'
'Ik wil kunnen zien, Heer,'
antwoordt Bartimeüs.
Dan zegt Jezus:
'Je zult kunnen zien.
Omdat je zoveel vertrouwen in mij hebt!'
Meteen kan Bartimeüs zien.
Wat is hij blij!
Hij dankt God
voor alles wat er gebeurd is.
Voortaan blijft hij altijd bij Jezus.
ook alle mensen dien het gezien hebben, danken God.

(Kijkbijbel 250-261, Mat 20:29-34/Mc 10:46-52/Lc 18:35-43)
 

Klik hier om dit verhaal te lezen zoals het in het Evangelie volgens Matteüs staat